Är jag en del

Är jag en del av dina tankar

Tänker du väl för mig

Är jag en tråd i en större väv

Är jag en del av dig

 

                      Stick:

                      Då finns hopp

                      Då finns tro

                      Då finns kärlek som bär

                      Då finns rum för hela världen                     

                      Då finns ingen utanför