Helig och varm - berättelser om en psalm

Ur

 

Hur föds en sång? Och varför blir vi ibland så märkbart berörda av sångerna?


”Jag tror på en Gud som är helig och varm”... är inledningsorden i en sång som blev en psalm. Den är inte så gammal, ändå finns det redan många berättelser runt sången.

Några av dom är samlade i ett visprogram som både berättar om hur den föddes och hur den blivit mottagen.

 

Programmet tar c:a 40 minuter

Det passar för gudstjänster, sångkvällar, dagledigträffar.