Mässan Följ mig

Följ mig — En mässa för många åldrar med mycket sång

Mässan Följ mig är 9 sånger som alla bygger på ”call and respons” metodiken — Någon sjunger före och alla som vill följer efter och härmar.

Mässans sånger vill genom texterna, musiken och pedagogiken förkroppsliga evangeliets innersta kärna – alla är inbjudna att följa med. Alla är bjudna att följa försångaren och att följa Jesus när han kallar oss att bjuda varandra till bordet, gemenskapen och kampen.

Mässan vill med musikens kraft inbjuda de som är ovana att sjunga, de som ännu inte är så vana vid det svenska språket, de som inte ännu kan läsa och alla andra, både vana och ovana kyrkobesökare, att följa med.

Lyssna på sångerna på Youtube

Sångerna finns som spellista på Jan Mattsons Youtube-kanal:

Lyssna på sångerna på Spotify

Sångerna finns som spellista på Jan Mattsons Spotify-kanal:

Se en video av mässan

Mässan finns även som video på Betlehmskyrkans Youtube-kanal

Ladda ned material

[ pdf ] Liturgiska och musikaliska kommentarer — Jan berättar om tänket bakom mässan

[ pdf ] Texter — Text till varje sång i mässan

[ pdf ] Om Sångerna — Jan kommenterar och berättar om varje sång.

Ladda ned noter

1. [ pdf ] Dörren är öppen

2. [ pdf ] Kyrie och förlåtelse

3. [ pdf ] Tack och lov

4. [ pdf ] Öppna våra sinnen

5. [ pdf ] Vi tror på Gud

6. [ pdf ] Alla är bjudna

7. [ pdf ] Tack för brödet och vinet

8. [ pdf ] Gud, du som lyssnar

9. [ pdf ] Vi har mött Gud