Minnenas bank

Kan man göra religiösa upplevelser på en bank?

Kan Guds stora tankar om den lilla människan visa sig i mammons tempel?

Det är några av frågorna i Visprogrammet "Minnenas bank".

Ett visprogram med minnen och berättelser

Med de eviga frågorna:Hur möter vi varandra? Vem är min nästa? Var finns Gud?

Hand i hand med humor och allvar söker visorna ge sina svarBanklokal

På frågorna som aldrig låter sig fångas

Visprogrammet innehåller 7 visor

De flesta nyskrivna av Jan Mattsson

Passar för viskvällar, dagledigträffar, sommarhemskvällar,

vispredikan i gudstjänsten