"om blott en dag " - En Taubegudstjänst

En majdag 2010 hade vi gudstjänst i Betlehemskyrkan i Göteborg.

Evert Taubes diktning och sånger utgjorde grundstommen för liturgin och sångerna.

Tio kända och mindre kända sånger och tre psalmer hann vi med. Huvudrubrikerna var Kärleken och Livsvägen. Om sorgen och glädjen, döden och livet.

Flera sånger var arrangerade av Carin Åkesson för kör och liten orkester.

Några sånger var gemensamma församlingssånger, några var solosånger.

En sådan gudstjänst skulle kunna göras fler gånger. Vill du veta hur vi gjorde, ha del av arrangemangen? Vill du ha hjälp med att studera in sångerna och göra gudstjänsten tillsammans med mig och Carin? Det skulle vara roligt. Hör av dig!