Trosbekännelse

Ur psalmer och sånger 837Jag tror på en Gud som är helig och varm ……..Så börjar den sång som var ett frö, som blev ett träd, som gav frukt.

Utan den texten kanske det inte blivit så många andra sånger för mig. Den har gett mig tron på att även jag kan skriva sånger som kan komma till glädje.

Texten har Christina Lövestam skrivit och jag skrev melodin i Mönsterås hösten 1982. Den var tänkt för konfirmandgruppen som jag skulle ha. Och inte mer.

Men den fick vingar och är spridd och översatt på flera språk. Det är stort. Nu finns den i Psalmer och sånger nr. 837 och i den Svenska psalmboken nr. 766.
Den är en omistlig del av min historia och mitt liv.
När den sången skulle ges ut på noter första gången (1986) fick jag ett handskrivet brev av förläggaren Börje Gustavsson: ” ..det är helt och hållet klart att sången är en pärla bland pärlor och tro mina ord, när våra ryggar har kroknat kommer unga människor fortfarande att sjunga Trosbekännelse med ungdomlig glöd.” Det trodde jag inte riktigt då. Men lite mer nu.

Vill du veta mer om bakgrunden och innehållet i sången har jag gjort ett visprogram som heter ”Helig och varm”. Se mer information om det programmet under "Helig och varm"