Vi bär en längtan

 

Refr:

Vi bär en längtan

Vi bär en bön om att
Du som snart kommer
ger oss din glädje
och ger oss din fred

 

Hosianna

Hör när vi sjunger vårt

Hosianna

Kom med din glädje
och kom med din fred

 

1. Här står vi och sjunger
som vi gjort förut

Tystnar vi så ropar
stenarna till slut

Vi vill ge dig äran

Du som är vår fred

När vi står och sjunger

Sjunger Du nog med

 

2. Våldet vill ha makten

Rädslans kraft är stor

Kärleken är större
större än vi tror

Du vet allt som händer

Du vet hur det är

Ge oss mod att våga

älska nu och här

 

3. Du som rider framåt

Bär en märklig prakt

Fattig på en åsna

Visar du din makt

Kom till oss och visa

vad vi väntar på

Låt vår sång ge styrkan
som får oss att gå