Visorna

De flesta sånger jag gjort är tänkta för många röster. Körsånger, allsånger, församlingssånger, barnkörsånger ....
Men genom åren har det blivit en hel del visor. Oftast har jag en berättelse som jag vill berätta. Då passar det bra med några längre visor som stryker under och fördjupar berättelsen.
Jan spelar gitarrEn spröd gitarr och en sångröst är inte så starkt i volymen. Men kan i sina bästa stunder bli en stark beröring. Det önskar jag med visorna.

Det är sällan jag sjunger egna visor utan att sjunga något av Evert Taube. Han har följt mig i snart 20 år. Även Nils Ferlin har funnits med på vandringen. Några visprogram tar sin utgångspunkt i dessa storheter.
Visprogrammen sjunger jag gärna i viskvällar, dagledigträffar, eller som vispredikan i en gudstjänst. Ett sånt program brukar ta runt 40 minuter.

De visprogram jag lever mest med nu är:

Minnenas bank

Helig och varm

Taubes längtan

Evangelium enligt Taube och Ferlin