Kom Kom igen

Kom, kom (kör) 

 

Kom, kom. Kom du som kommit med ljuset

Kom du som kommit med livet Kom till oss som en mor,

som ett barn, som en vän

Kom, kom, Kom du som kommer med freden

Kom med den heliga vreden Kom som hjälparen

Kom hit igen!

 

1.  Du som föder och ger jorden liv

Du som säger ditt skapelsens bliv

Kom och hjälp oss att leva
öppna för Dig och varann!

 

2.  Du som älskar och hör när vi ber

Du som alltid förlåtelsen ger

Kom och hjälp oss att leva
öppna för Dig och varann!

 

3.  Du som andas och finns överallt

Du som ber och som lever i allt

Kom och hjälp oss att leva
öppna för Dig och varann!

 

Hur är det möjligt (Bonden och kör)

 

1.

Hur är det möjligt att dessa småkorn

som läggs i jordens mörker och sedan dör

En dag ska väckas En dag ska växa

och gå från död till liv för att en dag stå klar
som  färdigvuxen, ny och mogen skörd.

 

2.

Det är så litet, d et är så ynkligt

Ett litet korn, ett under som ska bli stort

Att det ska kunna  bli mat och föda

det fattar inte jag. Jag gör det arbete
som många bönder före mig har gjort

 

Han gör det han kan, han gör det han bör,

han vilar i tro. Han väntar och vill

att någon ser till att sådden ska gro.

 

3.  Det måste finnas en kraft i jorden
som är så mycket större än vad vi förstår. 

Men mina händer kan ändå göra

det dom är skapta för  och så förenas det

med jordens under här nu när jag sår.

 

”Han sover och stiger upp. Dagar och nätter går

Och säden gror och växer Han vet inte hur

Av sig själv bör jorden gröda”.

 

Johannes sång (Johannes och kör)

 

1.  Vem tro ni att ni är, tror ni Gud inte känner er var och en?

Tror ni att ni förhandlar på lika villkor med Skaparen?

Då ska ni komma hit. Då ska ni komma fram.

För jag vet hur, man blir ett barn till fader Abraham

 

2.  Jag är en röst som ropar i öknen, jag är Guds sändebud

Det jag är sänd att säga och göra, det har jag fått från Gud

Bana för Gud en väg, lyssna på sanningen

Snart kommer Han, att träda fram, som är befriaren

 

 

 

3.  Jag vet nog vem ni är, jag vet vilka tankar ert hjärta bär

Ni är som huggormsyngel som gärna slingrar er men begär

att andra sköter sigoch följer lagens bud

men inte ser bjälken hos er. Inte är det från Gud!

 

4.  Yxan är redan satt intill roten, det gäller alla er

Alla ska synas, alla ska bära frukt eller huggas ner

Ni kallas fariseer, andra är sadukeer

Om ni vill bli Abrahams barn då krävs det något mer

 

Vem, vem tror du att du är? Vem tror du har gett dig makt
att få säga om oss såsom du nu sagt?

 

5.  Jag är en vanlig mänska som andra, men en förkunnare

Jag gör och är det jag tror  att Gud vill. Jag är en tjänare

Jag äger ingen makt men jag är Guds profet

Hur jag kan va´ allt på en gång det är Guds hemlighet

 

Vem, Vem får då vara med? Vem av oss kan räcka till?

Säg oss tydligt - så vi fattar vad Gud vill!

 

6.  Dela det ni har fått, det är Guds väg, det gäller allihop

Brödet fördelat, skjortor till fler så lever ni i ert dop

Det är vad Gud vill se rättvisa nu och sen

Ge det du har! Gör det du kan! Satsa dig! Kom igen!

 

Vad tänker du på nu, Maria (kör, Elisabet)

 

1.  Vad är det som rör sig därinne? Vad är det som växer och gror?

Vad tänker du på nu Maria, som snart ska få barn och bli mor?

 

2.  Du är väl som alla vi andra, rätt vanlig och ändå unik.

Du går dit som alla kan vandra och ändå är ingen dig lik.

 

Lär oss Maria om livet Lär oss att leva som du

Lär oss att öppna för undret Lär oss att leva med Gud

 

3.  Du vandrar en väg som är särskild, din väg den är bara för dig

Men du visar vägen för alla när du inte svarade nej

 

4.  Du gör inget särskilt och märkligt, du ger det du har, det du fått.

Då blir du en kvinna att följa, en bön att få gå där du gått.

 

Välkommen hit, Maria (Elisabet, Maria)

 

Elisabet:

Välkommen hit, Maria! Välsignad är du.

Välkommen hit, Maria! Välsignat barn du bär.

Välkommen hit, Maria! Herrens egen mor

Välkommen hit, Välkommen hit. Jag är glad att du är här.

 

1.  Jag är en gammal kvinna jag lever på ålderns höst

Ändå ska jag få amma ett barn vid mitt eget bröst

Barn är ett livets under som ingen av oss förstår

Det vi kan göra är att öppna för det vi får

 

3.  När mina öron hörde hälsningen som du gav

Sparkade barnet till mig, Jag tror att han blev glad

 

Maria: 

Äntligen är jag framme Vad Jag har längtat hit

Äntligen är jag framme och jag har kommit rätt

Äntligen är jag framme här vill jag bli kvar

Äntligen är jag framme hos dig, min vän Elisabet 

Stort och förunderligt (kör, Maria)

 

Stort och förunderligt är det som hänt och händer

Hur en liten människa kan växa och bli stor

Gud är förunderlig som skapar nytt och sänder
 en vanlig enkel flicka att bli Guds egen mor

 

1.  En ängel skrämde slag på mig och sa: ”Du är benådad.”

och om jag ville skulle jag av Gud själv bli bebådad

Min hjärna hängde inte med och kroppen sa: ”omöjligt.”

Men jag fick svar av Gabriel: ”För Gud är allting möjligt.”

 

2.  Jag tvekade, jag tvivlade och tänkte: ”Låt mig vara.”

Men om jag skulle tackat nej vad skulle ängeln svara?

Det hade säkert ordnat sig för Gud vill världen vinna,

Men jag är glad att jag idag är Herrens tjänarinna.

 

3.  Det som nu händer i min kropp har många kvinnor prövat.

Jag går en väg som många gått, men jag är särskild för att                         

jag bär ett barn och det är stort det bär Guds egen hälsning

För detta lilla frö i mig bär hela världens frälsning

 

Herrens ande är över mig (Jesus)

Lukas 4:18 (Jes 61)

Herrens Ande är över mig, ty han har smort mig till att frambära ett

glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren.

 

Du är välkommen hit (kör)

 

Du är välkommen hit, Vi har väntat på dig

Vi vill öppna oss för allt du säger och kan

Vi har hoppats och drömt, när vi ser dig och hör
då förstår vi:I dig är äntligen drömmen sann

 

1.  Du är något annat, nå´t nytt och nå´t större

Du är en som stannar, men går ändå före

Du är både männska och Gud på en gång

Du förstår vad känner och hör vår välkomstsång

 

2.  Vi har länge anat det rike som väntar.

Vi hört och har spanat. Vi gått här och längtat

Och nu är du nära Du är Gud i en kropp

Inte är det så konstigt att alla fylls av hopp

 

Hosianna i höjden (kör)

 

Hosianna i höjden Välsignad är Du

som kom och som kommer till oss här och nu.

 

Vi vill följa dig på fredens väg Vi vill följa den väg du gått

Vi vill bära frukt och värna liv Dela med oss av det vi har fått.

 

Ropa ut din glädje (kör)

Sakarja 9:9,10

Ropa ut din glädje, dotter Sion, jubla, dotter Jerusalem!

Han skall förkunna fred för folken, och hans välde skall nå från

hav till hav, från floden till världens ände.

 

 

 

 

 

 

 

Jorden är ny och förvandlad (Bonden och kör)

 

Jorden är ny och förvandlad Undret har skett igen

Jorden gör mig förundrad Jag är en del av den

 

1.  Jorden var mörker och öde när döden svalde mitt frö

Ensamt ur jorden väcktes livet som vågade dö

 

2.  Nu är det tid för att skörda, Skäran den låter jag gå

Grödan är grann och mogen blir till det bröd vi ska få

 

3.  Händerna möts i förening med det som jorden oss ger
Det blir till bröd att dela så att det räcker till fler.

 

Vi vill nu ta emot (Solisterna och kör)

 

Vi vill nu ta emot allt det goda Du ger och som kommer

till oss ur din skapande famn.

Våra händer och kropparnas arbete vill vi

ska glädja dig och prisa ditt stora namn!

 

1.  Det som vi burit, det som är utsått,

det goda vi gjort vill vi nu ge tillbaka,

så att du kan skapa ett liv som kan växa
med kärlek i allt både litet som i stort!

 

2.  Det som vi brutit, det som är brustet,

det onda vi gjort vill vi Du ska förlåta

och få det att låta bli liv som kan växa

med ömhet i allt, både litet som i stort!

 

 

Kom igen! (kör)

 

Fatta mod var inte rädda, Gud är här.

Fatta mod, han kommer, den som världen bär.

Då ska öknen blomma ut, då är sorg och suckan slut.

Vi får vänta, vi får be. Vi får kämpa, vi får se.

Och i väntan får vi sjunga: Kom, du som har kommit: Kom!

 

Han skall förkunna fred för folken, och hans välde skall nå från hav till hav. Han skall förkunna fred för folken, och den som törstar ska komma och den som vill ska fritt få dricka av livets vatten.

 

Fatta mod…

 

Kom, kom Kom du som kommit med ljuset

Kom du som kommit med livet Kom till oss som en mor,

som ett barn, som en vän

 

Kom, kom Kom du som kommer med freden

Kom med den heliga vreden Kom som hjälparen Kom hit igen!

 

Du som andas och finns överallt, Du som ber och som lever i allt

Kom och hjälp oss att leva öppna för Dig och varann!

 

Fatta mod…

 

Amen, Amen. Kom, Herre Jesus.

Kom! Kom igen!